Nước cỏ dại Harvester

Chi tiết sản phẩm

ulong nước cỏ dại harvester thường được sử dụng ở sông, Hồ, Hồ chứa nước và bờ biển cho cắt, thu thập, lưu trữ và vận chuyển nước cỏ dại và rác thải trôi nổi. Con tàu có thể không chỉ cắt và thu thập tất cả các loại thực vật thủy sinh, lau sậy, water hyacinth, nhưng cũng có thể thu thập rác, lá và chất thải trong nước. Tất cả các thiết bị của tàu có thể hoạt động tự động và có thể tiết kiệm nhiều lực lượng lao động cho hiệu quả cao của nó. Harvester, thúc đẩy bởi các hệ thống thủy lực và điều hành bởi một người, cho thấy các đặc điểm của cấu trúc đơn giản, linh hoạt chuyển động và thao tác dễ dàng, mà làm cho nó một máy thân thiện với môi trường quan trọng trong nước sạch.

Yêu cầu thông tin